2015-06-15

Sista beställningen

Drömmen föddes redan i tidig ålder. Konsten hade iklätt sig en mystisk, ja nästan frälsande mantel. I konsten skulle jag släcka min törst och finna vägen. Detta var eventuellt ett substitut för andra brister i mitt liv och uppväxt, men denna vinkel lämnar jag åt en framtida text.

Redan efter avslutade konstutbildningar förstod jag hur hård och exkluderande konstvärlden var. Det fanns en väg, det var att göra allt själv, för att sedan bilda strategiska allianser. Och den vägen har jag vandrat. Dock, innan man kommer dit måste man skaffa ett brödjobb. Mitt huvudsakliga brödjobb blev, p.g.a. olika tillfälligheter, som receptionist inom hotellbranschen.

Hotell har lärt mig mycket. Direktpsykologi, akut problemlösning samt beteendevetenskap är egenskaper du utvecklar när du talar med över hundra personer dagligen. Hotell har även lärt mig hur viktigt det är att alla avdelningar i en större verksamhet fungerar, och hur dessa interagerar med varandra. Detta är kunskaper man erhåller inom branschen som går att applicera på flera av livets områden.

Under slutet av min tid inom hotell gick jag succesivt ner i arbetstid för att parallellt bygga upp mitt konstnärskap till en fungerande verksamhet. Sista tiden jobbade jag mindre än halvtid, och det var dags för mig att ta det sista steget. Nervös men glad kontaktade jag min dåvarande chef och berättade att konsten nu var min väg. Rädd men ändå lycklig vandrade jag hem den dagen. Detta var oktober 2009 om jag inte minns fel. Därför är jag nu, några år senare, extra glad att  presentera en utställning på ett fint hotell. Temat “Sista Beställningen” kan kortfattat sammanfattas i texten nedan:

“Det har tystnat i rummet. Alla kända ansikten är borta. Du vet att tiden är inne. Du lämnar och stänger dörren bakom dig. Du har tagit den sista beställningen och det är dags att gå vidare.”
“En utställning om att ta steget ut i det okända.”
Mikael Altersten

Till bloggtext

FoKo på Instagram #foko_art_to_go