2022-01-27

NFT? Vad är det och hur skapar man det? Workshop i NFT med start i februari

Athena Blossom

NFT, vad är det, hur fungerar det och hur skapar man det?
Välkommen att delta i vår NFT-workshop och skapa din egen första NFT och ta del av det nya kapitlet i konsthistorien.

Några mål; Att ge en bra bild och förståelse för digital konst och de mekanismer som säkerställer en exponering på t. ex OpenSea med försäljning i Ethereum. Att ge de deltagande konstnärerna olika tekniker i hur man producerar ett NFT-verk och stödja dem i processen att skapa konstverket.

Intresserad? Välkommen att mejla oss till info@fo-ko.se så skickar vi workshopprogram och anmälningsformulär

Datum:
Workshop I – tisdag 1 februari och söndag 13 februari
Workshop II – tisdag 22 februari och söndag 27 februari
Workshop III – tisdag 8 mars och söndag 13 mars
Varje pass varar ca 4 timmar med 5 deltagare i varje pass


Coming up in February 2022 NFT Art Workshops
NFT, what is it, how does it work and how do you create it?
Join our NFT workshops and create your own first NFT and learn about the new chapter in art history.
Some objectives; To give a good picture and understanding of digital art and the mechanisms that ensure an exposure on eg OpenSea with sales in Ethereum. To give the participating artists different techniques in how to produce an NFT work and supporting them in the process to create the artwork.
Interested? Welcome to e-mail us to info@fo-ko.se and we send you the workshop program and registration forms

Dates:
Workshop I – Tuesday February 1 and Sunday February 13
Workshop II – Tuesday February 22 and Sunday February 27
Workshop III – Tuesday March 8 and Sunday March 13
Each session lasts about 4 hours with 5 participants in each session

Necropolis Guard

FoKo på Instagram #foko_art_to_go