Stockholm är bra, men
vi gör Stockholm bättre
 


FoKo Art To Go™
 marknadsplatsen för folk & konst. Ett tillfälle för publiken att köpa konst av konststuderande, fritidskonstnärer och av konstnärer på väg fram med en prissättning under FoKo-taket 24 000 kronor. Två gånger per år, vår och höst, genomförs utställningen. Målsättningen är att alltid ge konsten och konstnärerna en central plats – mitt i city! Med fler än 20 genomförda utställningar sedan starten 2007, anser vi oss idag vara marknadsledande inom denna form av konstutställningar. Stockholm är vår hemmamarknad, men vi är öppna för samarbeten ute i landet.

Följ oss gärna på:
Facebook via Fo-Ko gruppen eller på FoKo Konstpaus-sidan
Instagram: foko_art_to_go

FoKo på Instagram #foko_art_to_go