“Ditt konsthäng Real + Online”
   

FoKo Art To Go™ marknadsplatsen för folk & konst. Ett tillfälle för publiken att köpa konst av konststuderande, fritidskonstnärer och av konstnärer på väg fram med en prissättning under FoKo-taket 24 000 kronor. Två gånger per år, vår och höst, genomförs utställningen. Målsättningen är att alltid ge konsten och konstnärerna en central plats – mitt i city! Med fler än 20 genomförda utställningar sedan starten 2007, anser vi oss idag vara marknadsledande inom denna form av konstutställningar. Stockholm är vår hemmamarknad, men vi är öppna för samarbeten ute i landet.

Med start våren 2020 välkomnar vi konstpubliken till våra digitala konsthallar på Art To Go Store.se. Här bjuder vi på nya och spännande upplevelser online.
Som intresserade konstköpare kan man säkert, i lugn och ro uppleva och köpa konst från sin favorite spot hemma. Våra digitala konsthallar ger en fantastisk AR-upplevelse där konstens färger, struktur och format  återges perfekt.  All konst är välkommen in i våra utställningshallar, även skulptur som med hjälp av AR tekniken placeras i hallarna.
Här länk till vår nätversion av FoKo Art To Go: ArtToGoStore.se

Välkommen!

Följ oss gärna på:
Facebook via Fo-Ko gruppen eller på FoKo Konstpaus-sidan
Instagram: foko_art_to_go

FoKo på Instagram #foko_art_to_go